برچسب - بازی های کودکانه

کلید اصلی داشتن خط زیبا در کودکان: تقویت دست ورزی و مهارت های حرکتی ظریف

دست ورزی چیست؟ داشتن یک دست خط خوب، قوی، زیبا و منسجم و یا توانایی انجام ماهرانه کارهای دستی مختلف به عوامل متفاوتی ارتباط داره که دست ورزی به معنای تربیت دست و انگشتان برای استفاده ماهرانه از اونا در هنگام نوشتن و یا انجام کارهای دستی، یکی از مهم ترین...

شش بازی فکری جدید و جالب برای پرورش مهارت های کودکان

بازی فکری برای کودکان: کودک از راه بازی می آموزد و یکی از لذت بخش ترین فعالیت های یک کودک خردسال در زندگی بازی کردن است. بازی از نظر اکثر کودکان خردسال، مهم ترین دلیل آن ها برای بیدار شدن و شروع یک روز تازه است. یکی از بهترین و ارزشمندترین انواع...