برچسب - هوش کودک

چگونه فرزندان باهوش تری پرورش دهیم؟

پرورش فرزندان باهوش

یکی از اهداف مهم والدین در دوران ما پرورش فرزندان باهوش است. در گذشته‌ای نه چندان دور، پرورش هوش در دسته‌ی اولویت‌های اصلی والدین در تربیت فرزندان قرار نمی‌گرفت و این موضوع دو دلیل اصلی داشت: دلیل اول آنکه، در آن دوران، میزان هوش یک فرد، دلیل مهم و تاثیرگذاری...

پرسیدن سؤالات مناسب چه تأثیری بر پرورش تفکر در کودکان دارد؟

پرورش تفکر در کودکان یکی از اصلی ترین اهداف آموزشی نوین است که تمامی سایر آموزش‌های مدرسه، در مرتبه بعد و پس از این هدف اصلی قرار می‌گیرند. یکی از بهترین، ساده‌ترین و کم‌هزینه ترین راه‌ها برای پرورش تفکر در کودکان استفاده از شیوه پرسشگری یا طرح سؤال است. در این...

چه کودکانی ریاضی را سریع تر و آسان تر یاد می گیرند؟

یادگیری سریع تر و آسان تر ریاضی

ریاضی علاوه بر اینکه یک درس از دروس مدرسه است، یکی از موضوعات مهم و پرکاربرد زندگی نیز به حساب می‌آید و یادگیری سریع تر و آسان تر آن یکی از خواسته های بسیاری از والدین است. همه افراد در زندگی خود آشکارا یا پنهان...

چند راهکار ساده برای والدین، جهت تقویت هوش طبیعت گرای کودکان

هوش طبیعت گرا چیست؟

هوش طبیعت گرای کودکان هشتمین هوشی است که گاردنر به مجموعه هوش های چندگانه خود افزود. (او ابتدا 7 هوش را به عنوان هوش های چندگانه معرفی کرد و سپس با افزودن هوش طبیعت گرا تعداد آن ها را به 8 مورد رساند. البته او درباره امکان وجود...

چند راهکار ساده برای والدین، جهت تقویت هوش موسیقیایی کودکان

هوش موسیقیایی چیست؟

هوش موسیقیایی کودکان ، یا هوش موسیقایی یکی دیگر از هوش های چندگانه گاردنر است و همانگونه که از نامش پیداست، به توانایی منحصر به فرد گونه ی انسان، در درک، شناخت و تولید اصوات ریتمیک و موسیقی ارتباط دارد. افرادی که در هوش موسیقیایی، توانایی بالایی دارند، در...

چند راهکار ساده برای والدین، جهت تقویت هوش جنبشی حرکتی کودکان

هوش جنبشی حرکتی چیست؟

هوش جنبشی حرکتی کودکان ، یا هوش بدنی یکی دیگر از هوش های چندگانه گاردنر است که به تسلط بالای انسان و آگاهی او از اندامها و نیز سرعت عمل بالا در حرکات بدنی اشاره دارد. افرادی که در هوش جنبشی حرکتی توانایی بالاتری دارند، در حرکات بدنی...

چند راهکار ساده برای والدین جهت تقویت هوش درون فردی کودکان

هوش درون فردی چیست؟

هوش درون فردی کودکان ، یکی از ویژگیهای مهم و بی نظیر در انسانهاست که قبل از نظریه هوش های چندگانه گاردنر کسی به آن، به چشم یک هوش نگاه نکرده بود. هوش درون فردی، به توانایی انسان، در درک و تفسیر حالات، عواطف، احساسات و افکار خودش...

چند راهکار ساده برای والدین، جهت تقویت هوش میان فردی کودکان

هوش میان فردی چیست؟

هوش میان فردی کودکان ، یکی از قابلیت های ذهنی مهم و بی نظیر در فرزند انسان است که در سایر موجودات به این شکل به چشم نمی خورد. این هوش، در زبان فارسی با نام های هوش بین فردی یا هوش برون فردی هم شناخته می شود. هوش...

چند راهکار ساده برای والدین، جهت تقویت هوش دیداری فضایی کودکان

هوش دیداری فضایی یکی دیگر از هوش های چندگانه گاردنر:

هوش دیداری فضایی کودکان که به هوش مکانی هم معروف است، از مهم ترین قابلیت های ذهنی کودک انسان است. این هوش به توانایی درک و تفسیر همه المان های دیداری مربوط است و ارتباط نزدیکی با شکل ها، تصاویر، نقشه ها،...

چند راهکار ساده برای والدین، جهت تقویت هوش منطقی ریاضی کودکان

هوش منطقی ریاضی کودکان

هوش منطقی ریاضی کودکان یکی از مورد توجه ترین و شناخته شده ترین هوش هاست. این هوش، دومین هوش از هوش های چندگانه است که گاردنر در نظریه خود به آن می پردازد. شاید بتوان گفت که هوش منطقی ریاضی، قدیمی ترین هوشی است که بشر به عنوان هوش...