برچسب - تربیت کودک

اگر پدر، مادر یا معلم هستید نگران اشتباهات کودکان نباشید، به چند دلیل!

والدین و اشتباهات کودکان انسان ها در مواجهه با اشتباهات کودکان چه می کنند؟ یکی از مواردی که ما معمولاً خیلی از آن واهمه داریم و یا از آن فرار می کنیم اشتباهات کودکان است. ما معمولاً می ترسیم که فرزندمان کار اشتباهی انجام دهد و یا کار درستی را به شکلی...

والدین کمال طلب چگونه به فرزندان خود آسیب می رسانند؟

والدین کمال طلب و پرورش فرزندان کامل و بی ایراد بودن، یکی از ویژگی هایی است که در بسیاری از جنبه های زندگی افراد آرمان گرا و کمال طلب بروز و ظهور پیدا می کند. این افراد همین روحیه خود را حتی در تربیت و پرورش فرزندانشان حفظ می کنند...